Priser

Priser:

 • Konsultasjon for pasienter under 16 år

  kr. 0,-

 • Egenandelsbeløp for pasienter over 16 år

  kr. 386-,

 • Blodprøver over 16 år

  kr. 61-.

 • Lungefunksjon, NO-test og EKG

  kr. 109-,

  Gjelder også pasienter under 16 år

 • Metacholintest

  kr. 259,-

Vi har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

 Viktig! Alle pasienter må ha henvisning fra fastlege eller fra annet helsepersonell med henvisningsrett.

Avbestilling må skje innen 24 timer før konsultasjon. For ikke møtt til time faktureres beløp tilsvarende egenandel.